КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Той се състои от трима членове – по един от всеки партньор, като техни представители:

– за ВП: инж. Юлиян Кехайов;

– за ПП2: доц. Миглена Жиянски, дн;

– за ПП3: доц. Костас Поиразидис, дн.