Στις 14.08.2018 ο εξοπλισμός έργου παραδόθηκε στο Kardjali RDG

Notebooks and GPS stations Garmin Montana

See also...