Συνάντηση εταίρων του προγράμματος FORPRO στις 31 Μαΐου 2019, στην gr. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Στις 31 Μαΐου 2019 στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του FORPRO με το προσωπικό της Κοινής Γραμματείας – οι κυρίες Zhenya Dinkova και Periklis Poseidonos, οι οποίοι είναι άμεσα υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου!
Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
– παρουσίαση μέχρι στιγμής της υλοποίησης του έργου ·
– υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την αίτηση παράτασης της περιόδου υλοποίησης του έργου κατά 9 μήνες ·
– αναφορά των προβλημάτων που έχουν συμβάλει στην καθυστέρηση στην υλοποίηση του σχεδίου ·
– τρέχοντα ζητήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένα αιτήματα MIS και άλλα θέματα.

May 31 2019 meeting in JS

See also...