ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ FORPRO PROJECT

Σύμφωνα με τις δραστηριότητες του έργου που παρουσιάζονται στο πακέτο εργασίας 2 – Επικοινωνία και Διάχυση του Έργου, το Ινστιτούτο Δασολογίας του Β.Α.Α. – εταίρος 2 του προγράμματος οργανώνει μια ενδιάμεση διάσκεψη για το έργο για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Kremen Spa, στο δήμο Κρεμέν. Kirkovo περιοχή Κάρντζαλι.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2019, από τις 10:00, θα πραγματοποιηθεί μια άλλη δημόσια εκδήλωση, που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα – συνέντευξη τύπου όλων των εταίρων με τα μέσα ενημέρωσης.

Programme Mid-term conference

COMMON CROSS – BORDER POLICIES FOR FORESTRY PROTECTION (FOR – PRO)

See also...