Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων. Δημιουργία βάσης δεδομένων με πολυφασματικές φωτογραμμετρικές εικόνες λήψης δεδομένων. Η βάση δεδομένων διατηρεί δεδομένα σχετικά με:

• Άμεση επεξεργασία εικόνας

• NIR – Φασματοσκοπία κοντινού υπέρυθρου χώρου

• γεωγραφική τοποθεσία του ιστότοπου

• Χαρτογράφηση φασματοσκοπικών εικόνων σε παγκόσμιο χάρτη

• Αντιστοίχιση με ιστορική δορυφορική φωτογραφία • Λήψη εικόνων σε πλήρη ανάλυση για λεπτομερείς αναλύσεις

https://trace-route.eu/readkml/ http://forpro.trace-route.eu/photogrammetry/

See also...