Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών

Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών
Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών

Συγκέντρωση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με το έργο σε ενημερωτικό ιστότοπο. Τα κύρια μέρη του ενημερωτικού ιστότοπου είναι:

Ιδιωτικός χώρος όπου ο συμμετέχων συλλέγει ευαίσθητα δεδομένα και τα προετοιμάζει για ανάλυση και έκθεση
Βάσεις δεδομένων με φωτογραμμετρικές εικόνες και βίντεο που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου
Έγγραφα σχετικά με την οργάνωση έργου
Ειδήσεις, αρχεία και άλλα κατάλληλα έγγραφα

See also...