Συντάκτης: admin

Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών

Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών

Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών Συγκέντρωση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με το έργο σε ενημερωτικό ιστότοπο. Τα κύρια μέρη του ενημερωτικού ιστότοπου είναι: Ιδιωτικός χώρος όπου ο συμμετέχων...

Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων. Δημιουργία βάσης δεδομένων με πολυφασματικές φωτογραμμετρικές εικόνες λήψης δεδομένων. Η βάση δεδομένων διατηρεί δεδομένα σχετικά με:...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΟΤΗΤΑ

FORPRO-D4.1.4. Policies_Biodiversity-ENG

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΚΑΡΔΖΑΛΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΚΑΡΔΖΑΛΙ

FORPRO-D4.1.2. Summary report

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ WINDS, WET SNOW, ICE ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ RFD KARDZHALI ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΟ ΧΡΟΝΟ (2008-2017)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ WINDS, WET SNOW, ICE ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ RFD KARDZHALI ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΟ ΧΡΟΝΟ (2008-2017)

FORPRO-D4.1.1. Report-Analysis-EN