Κατηγορία: Νέα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ FORPRO PROJECT

Σύμφωνα με τις δραστηριότητες του έργου που παρουσιάζονται στο πακέτο εργασίας 2 – Επικοινωνία και Διάχυση του Έργου, το Ινστιτούτο Δασολογίας του Β.Α.Α. – εταίρος 2 του προγράμματος οργανώνει μια ενδιάμεση διάσκεψη για το...

Συνάντηση εταίρων του προγράμματος FORPRO στις 31 Μαΐου 2019, στην gr. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Στις 31 Μαΐου 2019 στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του FORPRO με το προσωπικό της Κοινής Γραμματείας – οι κυρίες Zhenya Dinkova και Periklis Poseidonos, οι οποίοι είναι άμεσα υπεύθυνοι για την παρακολούθηση...

Kick-off meeting pictures

Pictures Kick-off meeting

Kick-off meeting of the project “Common crossborder policies for forestry protection”, FORPRO

Kick-off meeting of the project “Common crossborder policies for forestry protection”, FORPRO

Kick-off meeting of the project “Common crossborder policies for forestry protection”, FORPRO