Κατηγορία: 3.4. Πιλοτική λειτουργία σε επιλεγμένες δασικές περιοχές