Category: 5.1.3. Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интегриране на данни

Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интегриране на данни

Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интегриране на данни

Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интеграция на данни. Изграждане на база данни с мултиспектрални фотограметрични изображения за събиране на данни. Базата данни съхранява данни за: • Директна обработка на...