ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αποτελείται από τρία μέλη – ένα από κάθε εταίρο, ως νόμιμοι εκπρόσωποι τους:

–         για την LB: Διπλ. μηχανικοσ Yulian Kεxaioβ

–         για ΡΒ2: Αναπλ. prof. Miglena Zhiyanski, PhD

–         για την PB3: Αναπλ. prof. Kώστας Pοiραζίδης, PhD