ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Kardzhali

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών του Kardzhali τοποθετείται στο Νοτιοανατολικό ανατολικό τμήμα της Βουλγαρίας, στην Ανατολική Ροδόπη και σε τμήματα της κοιλάδας της Θράκης και το βουνό Sakar.
Συνολικά, η περιοχή που διαχειρίζεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών του Kardzhali είναι 8051 km2, η οποία είναι 7,3% του συνόλου της επικράτειας της Βουλγαρίας. Τα δάση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών του Kardzhali απλώνονται σε 337.029 εκτάρια.
Το μέσο απόθεμα ξυλείας ανά εκτάριο είναι 98,2 m3. Τα μη κρατικά δάση ανέρχονται σε 19,02% επί της συνολικής έκτασης που ελέγχει η Διεύθυνση.

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2: Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών έχει 90 χρόνια εμπειρίας στην Επιστήμη των Δασών, μελετώντας τη διαχείριση και αξιοποίηση των δασών στη Βουλγαρία. Φαινολογικές παρατηρήσεις σχετικά με την ανάπτυξη ορισμένων τοπικών και ξενικών ειδών δασών ξεκίνησαν: οι πρώτες δειγματοληψίες έγιναν και μετεωρολογικοί σταθμοί δημιουργήθηκαν σε δασικά οικοσυστήματα. Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών κατευθύνεται προς τα ακόλουθα βασικά πεδία προτεραιότητας της μελέτης:

  • τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας και της πανίδας του δάσους, ιδιαιτερότητες των γενετικών πόρων, η διάδοση και οι δυνατότητες για τη διατήρηση και αξιοποίηση της;
  • τη δομή, λειτουργία και προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή;
  • την παρακολούθηση, προστασία και αποκατάσταση των δασών;
  • τη δασοκομική και κοινωνικο-οικονομική βάση για τη βιώσιμη και πολυλειτουργική διαχείριση και αξιοποίηση των δασικών πόρων.

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3: Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού “Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού “Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου” διαχειρίζεται μια από τις πιο σημαντικές προστατευόμενες περιοχές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι μία από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα που κηρύχθηκε ως προστατευόμενη, λόγω του σημαντικού μεγέθους της χλωρίδας και της πανίδας που παρατηρείται και αποτελείται από είδη που συνυπάρχουν και έχουν βρεθεί στη Βαλκανική χερσόνησο, στην Ευρώπη και στην Ασία. Η μορφολογία του τοπίου που αποτελείται από πεύκα και δάση δρυός, διακόπτεται από ξέφωτα, λιβάδια και χωράφια, που είναι ο ιδανικός βιότοπος για τα αρπακτικά πουλιά. Το Εθνικό Πάρκο φιλοξενεί τρία από τα τέσσερα είδη γυπών της Ευρώπης (ο Μαυρόγυπας, ο Γρύπας και ο αιγυπτιακός γύπας), ενώ αποτελεί το μέρος όπου ο μοναδικός πληθυσμός μαυρόγυπα αναπαράγεται στα Βαλκάνια.