ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου:

–         Διαχειριστής του έργου LB: Veselina Yurukova

–         Συντονιστής του έργου LB: Διπλ. μηχανικοσ Vasko Raychinov

–         Οικονομικός Διευθυντής: Zlatina Sevova

Από τον Εταίρο του έργου 2:

–         Συντονιστής του έργου ΡΒ2: Καθηγητής Georgi Georgiev, PhD

–         Λογιστής ΡΒ2: Άννα Μπορίσοβα

–         Τεχνικός βοηθός ΡΒ2: Αναπλ. καθηγήτρια Μαργαρίτα Georgieva, PhD

Από τον Εταίρο του έργου 3:

– Συντονιστής έργου PB3: Άλκης Σταυρίδης,

– Λογιστής PB3: Άννα Κωνσταντινίδου,

– Τεχνικός βοηθός PB3: Χαράλαμπος Παπαλεξάνδρης