ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

WPWORK PACKAGE NAMESTARTING AT:ENDING AT:
WP 1Project Management & CoordinationOctober 6th, 2017October 5th, 2019
WP 2Communication & DisseminationOctober 6th, 2017October 5th, 2019
WP 3Protection of biodiversity by bio factorsOctober 6th, 2017October 5th, 2019
WP 4Monitoring and analysis of abiotic factors’ effectsFebruary 1st, 2018October 5th, 2019
WP 5Providing the necessary equipment, training and implementationOctober 6th, 2017October 5th, 2019