ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

за ВП:

– Ръководител на проекта: Веселина Юрукова

– координатор на проекта за ВП: инж. Васко Райчинов;

– Финансов мениджър: Златина Севова

за ПП 2:

– координатор на проекта за ПП2: проф. д-р Георги Георгиев;

– счетоводител на ПП2: Анна Борисова;

– технически сътрудник за ПП2: доц. Маргарита Георгиева, дн

за ПП 3:

– координатор на проекта за ПП3: Алкис Ставридис;

– счетоводител на ПП3: Анна Константиниду;

– технически сътрудник за ПП3: Харис Папалександрис