Работни пакети

Название на работниа пакетЗапочва:Завършва:
1Project Management & Coordination06.Октомври, 2017 05.Октомври, 2019
2Communication & Dissemination 06.Октомври, 2017 05.Октомври, 2019
3Protection of biodiversity by bio factors06. Октомври, 2017 05.Октомври, 2019
4Monitoring and analysis of abiotic factors’ effects01.Февруари, 2018 05.Октомври, 2019
5Providing the necessary equipment, training and implementation 06.Октомври, 2017 05.Октомври, 2019