На 28.08.2018 в РДГ Кърджали бе получено оборудване по проект FORPRO

Работни станции

Вижте още