На 31 май 2019 г., в гр. Солун, Гърция се състоя среща на партньорите по проект FORPRO

На 31 май 2019 г., в гр. Солун, Гърция се състоя среща на партньорите по проект FORPRO със служителите от Съвместният секретариат – г-жа Женя Динкова и г-н Периклис Посейдонос, които отговарят пряко за наблюдението и изпълнението на проекта!
На срещата бяха обсъдени следните въпроси:
– представяне изпълнението на проекта до момента;
– представяне на допълнителна информация, свързана с подаденото искане за удължаване срока за изпълнение на проекта с 9 месеца;
– посочване на проблемите, които са допринесли за забавяне на изпълнението на проекта;
– текущи въпроси, свързани с конкретни запитвания за работа с MIS и други въпроси.

May 31 2019 meeting in JS

Вижте още