МЕЖДИННА КОНФЕРЕНЦИЯ по ПРОЕКТ FORPRO

В изпълнение на заложените дейности по проекта в Работен пакет 2 – Комуникация и Разпространение на информация по проекта, Института за гората към БАН – партньор 2 по проекта организира Междинна конференция (Mid-term conference) по проекта за представяне на постигнатите до момента резултати.
Конференцията ще се проведе на 2 и 3 декември 2019 г. в Спа-хотел Кремен, с. Кремен, общ. Кирково, обл. Кърджали.
На 3 декември 2019 г., от 10:00 ч. ще се проведе друго публично събитие, включено в проекта – пресконференция на всички партньори с медиите.

COMMON CROSS – BORDER POLICIES FOR FORESTRY PROTECTION (FOR – PRO)

Вижте още