ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ WINDS, WET SNOW, ICE ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ RFD KARDZHALI ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΟ ΧΡΟΝΟ (2008-2017)

FORPRO-D4.1.1. Report-Analysis-EN

See also...