АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА УВРЕЖДАНИЯТА ОТ ВЕТРОВЕ, МОКЪР СНЯГ, ЛЕД И ДРУГИ АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА РДГ КЪРДЖАЛИ ЗА ДЕСЕТГОДИШЕН ПЕРИОД (2008-2017 Г.)

FORPRO-D4.1.1. Report-Analysis-BG

Вижте още