Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интегриране на данни

Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интеграция на данни.
Изграждане на база данни с мултиспектрални фотограметрични изображения за събиране на данни. Базата данни съхранява данни за:
• Директна обработка на изображения
• NIR – близка инфрачервена спектроскопия на обекта
• геолокация на обекта
• Картографиране на изображения от спектроскопия към картата на света
• Съвпадение с историческа сателитна фотография
• Изтегляне на изображения в пълна разделителна способност за подробни анализи

Покана за Финална конференция по проект „Общи трансгранични политики за защита на горите“ (FORPRO) (Номер на проекта: B2.6d.06)

 

Вижте още