Подготовка на информационна уеб платформа

Подготовка на информационна уеб платформа

Обединяване на всички данни, свързани с проекта, в информационен уебсайт. Основни части на информационния сайт са:

Частна зона, където участникът събира чувствителни данни и ги подготвя за анализ и изложение
Бази данни с фотограметрични изображения и видеоклипове, събрани по време на проекта
Документи, свързани с организацията на проекти
Новини, архиви и други подходящи документи

Вижте още