Покана за Финална конференция по проект „Общи трансгранични политики за защита на горите“ (FORPRO) (Номер на проекта: B2.6d.06)

ПОКАНА

ЗА ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПРОЕКТ FORPRO организирана от РДГ – Кърджали

 

Партньори по проекта:

 

  1. РДГ Кърджали – водещ партньор (България)
  2. Институт за гората при БАН (България)
  3. Национален горски парк „Дадиа – Лефкими-Суфли“ (Гърция)

 

Уважаеми Колеги,

РДГ Кърджали има удоволствието да Ви покани на Финална конференция по проект „Общи трансгранични политики за защита на горите“ (FORPRO) (Номер на проекта: B2.6d.06), която ще се проведе на 4 декември 2020 г. (петък) от 10,00 часа.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г.

За контакти: Розалина Гьобеклива 0888 56 58 56

Е-мейл: rozichka8088@gmail.com

Agenda

FINAL CONFERENCE – virtual

04/12/2020

 

Timetable PROGRAM     /  DISCUSSION TOPICS
10:00 – 10:15 Registration of the participants
10:15 – 10:30 Welcome speech by a Project Coordinator
10:30 – 11:15 Participants Presentation
11:15 – 11:30 Presentation of achieved Results and the outputs of the project from the Forest Research Institute, Bulgarian Academy Of Science (Bulgaria)
11:30 – 11:45 Presentation of achieved Results and the outputs of the project from the Management Body Of Dadia – Lefkimi – Soufli Forest National Park (Greece)
11:45 – 12:30 Presentation of achieved Results and the outputs of the project from the REGIONAL FOREST DIRECTORATE Kardzhali (Bulgaria)
12:30 – 14:00 Break
14:00 – 14:30 Discussion of achieved Results and the outputs of the project
14:30 – 15:30 Presentation of the scientific results and benefits for the region from the implementation of the project
15:30 – 15:45 Timetable for the remaining report activities and the planning of joint initiatives
15:45 – 16:15 Next steps and the planning of joint initiatives for the Sustainability of the Project