Author: admin

Подготовка на информационна уеб платформа

Подготовка на информационна уеб платформа

Подготовка на информационна уеб платформа Обединяване на всички данни, свързани с проекта, в информационен уебсайт. Основни части на информационния сайт са: Частна зона, където участникът събира чувствителни данни и ги подготвя за анализ и...

Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интегриране на данни

Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интегриране на данни

Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интеграция на данни. Изграждане на база данни с мултиспектрални фотограметрични изображения за събиране на данни. Базата данни съхранява данни за: • Директна обработка на...

МЕЖДИННА КОНФЕРЕНЦИЯ по ПРОЕКТ FORPRO

В изпълнение на заложените дейности по проекта в Работен пакет 2 – Комуникация и Разпространение на информация по проекта, Института за гората към БАН – партньор 2 по проекта организира Междинна конференция (Mid-term conference)...