Author: admin

Подготовка на информационна уеб платформа

Подготовка на информационна уеб платформа

Подготовка на информационна уеб платформа Обединяване на всички данни, свързани с проекта, в информационен уебсайт. Основни части на информационния сайт са: Частна зона, където участникът събира чувствителни данни и ги подготвя за анализ и...

Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интегриране на данни

Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интегриране на данни

Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интеграция на данни. Изграждане на база данни с мултиспектрални фотограметрични изображения за събиране на данни. Базата данни съхранява данни за: • Директна обработка на...

Разработване на общи трансгранични политики за биоразнообразие

Разработване на общи трансгранични политики за биоразнообразие

FORPRO-D4.1.4. Policies_Biodiversity-ENG

МОНИТОРИНГ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И ВЛАГА В ПОВЪРХНОСТНИЯ ПОЧВЕН СЛОЙ НА ЦЯЛИЯ ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РДГ – КЪРДЖАЛИ

МОНИТОРИНГ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И ВЛАГА В ПОВЪРХНОСТНИЯ ПОЧВЕН СЛОЙ НА ЦЯЛИЯ ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РДГ – КЪРДЖАЛИ

FORPRO-D4.1.2. Summary report

АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА УВРЕЖДАНИЯТА ОТ ВЕТРОВЕ, МОКЪР СНЯГ, ЛЕД И ДРУГИ АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА РДГ КЪРДЖАЛИ ЗА ДЕСЕТГОДИШЕН ПЕРИОД (2008-2017 Г.)

АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА УВРЕЖДАНИЯТА ОТ ВЕТРОВЕ, МОКЪР СНЯГ, ЛЕД И ДРУГИ АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА РДГ КЪРДЖАЛИ ЗА ДЕСЕТГОДИШЕН ПЕРИОД (2008-2017 Г.)

FORPRO-D4.1.1. Report-Analysis-BG