Category: Новини

МЕЖДИННА КОНФЕРЕНЦИЯ по ПРОЕКТ FORPRO

В изпълнение на заложените дейности по проекта в Работен пакет 2 – Комуникация и Разпространение на информация по проекта, Института за гората към БАН – партньор 2 по проекта организира Междинна конференция (Mid-term conference)...

На 31 май 2019 г., в гр. Солун, Гърция се състоя среща на партньорите по проект FORPRO

На 31 май 2019 г., в гр. Солун, Гърция се състоя среща на партньорите по проект FORPRO със служителите от Съвместният секретариат – г-жа Женя Динкова и г-н Периклис Посейдонос, които отговарят пряко за...

Kick-off meeting of the project „Common crossborder policies for forestry protection“, FORPRO

Kick-off meeting of the project „Common crossborder policies for forestry protection“, FORPRO

Kick-off meeting of the project „Common crossborder policies for forestry protection“, FORPRO