Category: WP1 Управление и координация на проекта

Работна среща на партньорите по покана на Съвместният секретариат в Солун, свързано с подаденото искане за удължаване на срока на изпълнение на проекта – проведена на 31 май 2019 г.

Работна среща на партньорите по покана на Съвместният секретариат в Солун, свързано с подаденото искане за удължаване на срока на изпълнение на проекта – проведена на 31 май 2019 г.

Работна среща на партньорите по покана на Съвместният секретариат в Солун, свързано с подаденото искане за удължаване на срока на изпълнение на проекта – проведена на 31 май 2019 г.

Работна среща на партньорите – проведена на 27 март 2019 г

Работна среща на партньорите – проведена на 27 март 2019 г

Работна среща на партньорите – проведена на 27 март 2019 г