Category: 3.4. Пилотно проучване в избрани горски райони