Category: WP4 Наблюдение и анализ на ефектите от абиотични фактори

Разработване на общи трансгранични политики за биоразнообразие

Разработване на общи трансгранични политики за биоразнообразие

FORPRO-D4.1.4. Policies_Biodiversity-ENG

МОНИТОРИНГ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И ВЛАГА В ПОВЪРХНОСТНИЯ ПОЧВЕН СЛОЙ НА ЦЯЛИЯ ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РДГ – КЪРДЖАЛИ

МОНИТОРИНГ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И ВЛАГА В ПОВЪРХНОСТНИЯ ПОЧВЕН СЛОЙ НА ЦЯЛИЯ ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РДГ – КЪРДЖАЛИ

FORPRO-D4.1.2. Summary report

АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА УВРЕЖДАНИЯТА ОТ ВЕТРОВЕ, МОКЪР СНЯГ, ЛЕД И ДРУГИ АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА РДГ КЪРДЖАЛИ ЗА ДЕСЕТГОДИШЕН ПЕРИОД (2008-2017 Г.)

АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА УВРЕЖДАНИЯТА ОТ ВЕТРОВЕ, МОКЪР СНЯГ, ЛЕД И ДРУГИ АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА РДГ КЪРДЖАЛИ ЗА ДЕСЕТГОДИШЕН ПЕРИОД (2008-2017 Г.)

FORPRO-D4.1.1. Report-Analysis-BG

Абиотични фактори 2008-2017

Абиотични фактори 2008-2017

abiotichni faktori_2014 abiotichni faktori_2013 abiotichni faktori_2012 abiotichni faktori_2011 abiotichni faktori_2010 abiotichni faktori_2009 abiotichni faktori_2008 abiotichni faktori_2017 abiotichni faktori_2016 abiotichni faktori_2015

Абиотични фактори 2008-2017 допълнителен преглед

Абиотични фактори 2008-2017 допълнителен преглед

Абиотични фактори- 2014-2017 Абиотични фактори – 2011-2013 Абиотични фактори- 2008-2010