Κατηγορία: 4.1. Σύστημα παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΟΤΗΤΑ

FORPRO-D4.1.4. Policies_Biodiversity-ENG

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΚΑΡΔΖΑΛΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΚΑΡΔΖΑΛΙ

FORPRO-D4.1.2. Summary report

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ WINDS, WET SNOW, ICE ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ RFD KARDZHALI ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΟ ΧΡΟΝΟ (2008-2017)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ WINDS, WET SNOW, ICE ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ RFD KARDZHALI ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΟ ΧΡΟΝΟ (2008-2017)

FORPRO-D4.1.1. Report-Analysis-EN

Αβιοτικοί παράγοντες 2008-2017

Αβιοτικοί παράγοντες 2008-2017

abiotichni faktori_2014 abiotichni faktori_2013 abiotichni faktori_2012 abiotichni faktori_2011 abiotichni faktori_2010 abiotichni faktori_2009 abiotichni faktori_2008 abiotichni faktori_2017 abiotichni faktori_2016 abiotichni faktori_2015

Αβιοτικοί παράγοντες 2008-2017 πρόσθετη κριτική

Αβιοτικοί παράγοντες 2008-2017 πρόσθετη κριτική

Абиотични фактори- 2014-2017 Абиотични фактори – 2011-2013 Абиотични фактори- 2008-2010