Category: 5.1.4. Подготовка на информационна уеб платформа

Подготовка на информационна уеб платформа

Подготовка на информационна уеб платформа

Подготовка на информационна уеб платформа Обединяване на всички данни, свързани с проекта, в информационен уебсайт. Основни части на информационния сайт са: Частна зона, където участникът събира чувствителни данни и ги подготвя за анализ и...