Category: 5.1. Оборудване за наблюдение и изследване

Подготовка на информационна уеб платформа

Подготовка на информационна уеб платформа

Подготовка на информационна уеб платформа Обединяване на всички данни, свързани с проекта, в информационен уебсайт. Основни части на информационния сайт са: Частна зона, където участникът събира чувствителни данни и ги подготвя за анализ и...

Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интегриране на данни

Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интегриране на данни

Оценка и класификация на данните – внедряване на решение за интеграция на данни. Изграждане на база данни с мултиспектрални фотограметрични изображения за събиране на данни. Базата данни съхранява данни за: • Директна обработка на...

Доставка на оборудване – Работни станции

Доставка на оборудване – Работни станции

Доставка на оборудване – Бинокли

Доставка на оборудване – Бинокли

Доставка на оборудване – Лаптопи и GPS Garmin Montana

Доставка на оборудване – Лаптопи и GPS Garmin Montana

Доставка на оборудване -Konica-Minolta Bizhub

Доставка на оборудване -Konica-Minolta Bizhub

Доставка на безпилотно летателно средство по проект FORPRO

Доставка на безпилотно летателно средство по проект FORPRO