Κατηγορία: 5.1.4. Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών

Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών

Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών

Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών Συγκέντρωση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με το έργο σε ενημερωτικό ιστότοπο. Τα κύρια μέρη του ενημερωτικού ιστότοπου είναι: Ιδιωτικός χώρος όπου ο συμμετέχων...