Κατηγορία: 5.1.3. Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων. Δημιουργία βάσης δεδομένων με πολυφασματικές φωτογραμμετρικές εικόνες λήψης δεδομένων. Η βάση δεδομένων διατηρεί δεδομένα σχετικά με:...