Κατηγορία: WP5 Παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού, εκπαίδευση και υλοποίηση

Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών

Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών

Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών Προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών Συγκέντρωση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με το έργο σε ενημερωτικό ιστότοπο. Τα κύρια μέρη του ενημερωτικού ιστότοπου είναι: Ιδιωτικός χώρος όπου ο συμμετέχων...

Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή λύσης ολοκλήρωσης δεδομένων. Δημιουργία βάσης δεδομένων με πολυφασματικές φωτογραμμετρικές εικόνες λήψης δεδομένων. Η βάση δεδομένων διατηρεί δεδομένα σχετικά με:...

Παράδοση εξοπλισμού – Σταθμοί εργασίας

Παράδοση εξοπλισμού – Σταθμοί εργασίας

Παράδοση εξοπλισμού – Διόπτρες

Παράδοση εξοπλισμού – Διόπτρες

Παράδοση εξοπλισμού – φορητοί υπολογιστές Lenovo και GPS Garmin Montana

Παράδοση εξοπλισμού – φορητοί υπολογιστές Lenovo και GPS Garmin Montana

Παράδοση εξοπλισμού Konica-Minolta Bizhub

Παράδοση εξοπλισμού Konica-Minolta Bizhub

παράδοση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο πλαίσιο του έργου FORPRO

παράδοση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο πλαίσιο του έργου FORPRO